Garage

Trångt att parkera på gatan?

Nu har vi betalgarage för våra lunchgäster! Längst in på gatan förbi Röntgenvägen 7 hittar du det nya parkeringshuset. Tillfällig infart via Cirkusgränd på grund av ombyggnad!

Välkommen!

KARTA